Akkerlanen

zes

woonsferen

Watervingers en groene wiggen drukken hun stempel op Akkerlanen. De architecten lieten zich onder andere inspireren door het omliggende water, de centrale weide en het historische Postpad. Zo ontstonden zes woonsferen die elk een eigen relatie hebben met de openbare ruimte, de groenstructuur en (een mix) van bijbehorende woningtypologieën: geschakelde woningen, twee-onder-een-kap woningen, semi-bungalows, patiowoningen, watervilla’s en appartementen.

Zes woonsferen

 Waterwonen

Het water zoekt zich in de vorm van watervingers een weg in Akkerlanen. Deze grillige uitlopers van de aangrenzende Surfplas domineren een groot deel van de wijk. De woonsfeer Waterwonen is dan ook het meest prominent aanwezig. Door de royale waterstructuur ontstaat een karakteristiek ontspannen waterfront waarlangs een mix van vrijstaande, twee-onder-een-kap en patiowoningen zich presenteren.

 

Weidewonen (lichtgroen)

Centraal in het plangebied zorgt de groene wig met boomgroepen voor een ruimtelijke verbinding tussen de wijk en het park. Op de groene weide benadrukken verschillende boomgroepen de weidsheid van de plek. Zo trekken zij het Hoefsven als het ware de nieuwe wijk in.

Aan de parkzijde komen rijwoningen, gecombineerd met andere woningtypen aan de straatzijde. Door hun ligging met de voorzijde aan de weide ontstaat een sociaal veilige ruimte. Daarnaast worden aan beide zijden van de plas hoogwaardige (speel)voorzieningen in de openbare ruimte gerealiseerd.

Parkrand

Aan de zuidoostzijde van het Postpad en langs de Vijverlaan grenst het plangebied rechtstreeks aan de groene ruimte van het Hoefsvengebied. Hier is het mogelijk om een (beperkt) aantal ruime kavels met vrijstaande woningen te realiseren. De bestaande groene zone vormt de basis voor deze woonsfeer.

 Postpad

Het Postpad is een historische verbinding die de oostelijke plangrens van noord naar zuid markeert. De orthogonale noord-zuid-structuur wordt benadrukt door een eenduidig profiel met lage patiowoningen aan de westzijde te realiseren. Door openingen in de patiowand, waarbij lage erfafscheidingen in de zijtuinen doorzicht garanderen, ontstaan bijzondere zichtrelaties met de waterplas.

Het huidige Postpad wordt gekenmerkt door een afwisselend profiel: verhard/onverhard, langs het openbare zwembad en de meer besloten boskamer. Deze verscheidenheid komt terug in het plan.

Het historische (onverharde) Postpad aan de zuidzijde blijft gehandhaafd in een royaal profiel, waarbij de bestaande hoogwaardige bomenrijen behouden kunnen blijven. Aan de noordzijde langs het verharde gedeelte van het Postpad, zal een nieuwe bomenlaan een natuurlijke scheiding vormen richting het zwembad. Als laatste markeert de bijzondere Post-brug de historische en recreatieve route van het Postpad.

 

Langs het Postpad wordt de ruimte gekenmerkt door de ‘boskamer’ van het Helleke. De bomen van dit bosperceel vormen een ruimtelijke omlijsting van de kavels, en geven het een besloten karakter. Aan de Vijverlaan is een meer zichtbare relatie met het park mogelijk. In beide gevallen zullen telkens de opritten van twee kavels worden gebundeld, om de doorsnijding van het wegprofiel (Postpad en Vijverlaan) te beperken.

  Woonstraat

Tussen het Waterwonen en Weidewonen ligt de besloten Woonstraat met rijbebouwing. Een compact, informeel straatprofiel zorgt voor ruime voortuinen. Door de groene straatprofielen en brede looproutes naar de Weide zijn ook deze woningen direct gerelateerd aan de groene ruimte.

  Parkhoek

De Parkhoek bevindt zich op een bijzondere locatie, namelijk op de kruising van de Akkerlaan en de Vijverlaan. Parkhoek bestaat uit een kleinschalig luxe urban villa in vier bouwlagen met in totaal 6 appartementen. De alzijdige bebouwing staat als een bijzonder volume in het landschap. Zo markeert dit gebouw de hoek van het park waarbij de (openbare) groene ruimte doorvloeit rond de bebouwing.

‘Straten vol met blik zal je hier niet zien’

×