Akkerlanen
Energie

Duurzame energie

van eigen bodem

De woningen in Akkerlanen worden aangesloten op de buurtwarmte­centrale. Dit betekent dat u als toekomstige bewoner van deze woningen voor ruimteverwarming, de verwarming van het tapwater én koeling gebruik gaat maken van duurzaam opgewekte warmte.

Het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat dit systeem het duurzaamste alternatief is voor aardgas in de strijd tegen verdere klimaatverandering. De CO2-uitstoot wordt nagenoeg volledig teruggebracht.

Het duurzame collectieve warmtesysteem voor Akkerlanen bestaat uit een warmte-koudeopslagsysteem (WKO) in combinatie met aquathermie. Vanuit de centrale technische ruimte bij het zwembad wordt een lokaal leidingnetwerk aangelegd tot aan de warmtepomp in de woning.

Aquathermie

Aquathermie is een verzamelterm voor thermische energie uit water. We maken hierbij gebruik van warmte uit oppervlaktewater. In dit geval van de naastgelegen Surfplas. Het water aan de bovenkant van de plas bij zomerse temperaturen kan flink oplopen. Het opgewarmde water wordt dan in het systeem gepompt, de warmte wordt eruit gehaald en die warmte wordt in de bodem opgeslagen (WKO). Daar wacht het totdat in de winter die warmte weer nodig is om de woning te verwarmen.

WKO-systeem

Met een warmte-en-koudeopslag wordt warmte en koude lokaal opgeslagen in de bodem. Zo kunnen we in de winter de opgeslagen warmte van de zomer gebruiken om de woning te verwarmen. In de zomer werkt het precies andersom en gebruiken we de opgeslagen koude van de winter om de woning te verkoelen.

Koeling

Om de woning te verkoelen stroomt er gekoeld water door de leidingen van de vloerverwarming. Als dit water kouder is dan de lucht in huis, wordt de woning verkoeld. Deze ruimtekoeling noemen we passieve koeling. De vloer geeft geleidelijk koude af aan de lucht waardoor deze de lucht langzaam afkoelt. Hierdoor kan de temperatuur in de woning vaak enkele graden onder de buitentemperatuur gehouden worden.

Warm tapwater

In de warmtepomp van de woning zit ook een boilervat. Hierdoor is er direct warm tapwater beschikbaar voor een warme douche of de afwas. Geadviseerd wordt bij grotere woningen met meerdere badkamers om naast de warmtepomp nog een extra boiler te plaatsen.

Energie

Downloads

alle documentatie op een rij

Brochure Eteck Lees online (eteck20240605v02) Lees online
Brochure Eteck (alle documenten verpakt in 1 document) (eteck20240605v02) PDF 13 mb Download
A-00 Introductie aanmeldingsset PDF Download
A-01 Algemene Aansluitvoorwaarden consumenten kleiner dan 100 kW Eteck 2016 PDF Download
A-02 Algemene Leveringsvoorwaarden kleinverbruikers 2019 PDF Download
A-02a Onderhoud en service voorwaarden huur warmtepomp 2018 PDF Download
A-03 Maatvoering opstelruimte WP PDF Download
A-03 Maatvoering opstelruimte WP + boiler PDF Download
A-04 Standaard invoering mantelbuizen grondgebonden woningen PDF Download
A-05 Vloerafwerking vloerverwarming en -verkoeling (informatief) PDF Download
A-06 Warmwater productie basis WP (informatief) PDF Download
A-06 Warmwater productie WP + externe boiler PDF Download
A-07 Gebruikershandleiding Nibe PDF Download
A-08 Installatiehandleiding Nibe PDF Download
A-09 Demarcatie installatie PDF Download
A-09a Principeschema basis WP PDF Download
A-09b Principeschema WP + extra boiler PDF Download
A-10 Gebruikersovereenkomst Akkerlananen combi bron en huur WP PDF Download
A-10a Tariefblad Akkerlanen PDF Download
A-10b Huurvoorwaarden warmtepomp 2018 PDF Download
A-11 Controlelijst Akkerlanen PDF Download
A-11a Forfaitaire invoer BENG berekeningen collectieve installatie PDF Download

×