Akkerlanen
Wonen in een prachtige omgeving

Wonen

in een prachtige omgeving

Aan de oostrand van Waalwijk, op de grens van stad en landschap, verrijst ‘Akkerlanen’. Een natuurlijk ogende woonwijk die opvalt door het vele groen en water. In Akkerlanen komen maximaal 210 woningen. Stedenbouwkundig ontwerper Paul Kersten van bureau Wurck in Rotterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Landschappelijk raamwerk
“Al die kenmerken hebben we in Akkerlanen verwerkt”, gaat Paul verder. “Akkerlanen ontleent zijn identiteit aan het gecreëerde landschap van watervingers en groene wiggen. De woonwijk heeft een bijzondere stedenbouwkundige opzet, die hem onderscheidend maakt van andere woonwijken in Waalwijk en de regio. De woningen voegen zich op vanzelfsprekende wijze in het landschap van riet en weide. Binnen dat raamwerk worden diverse typen woningen gerealiseerd, omringd door groen en water.

'Akkerlanen smelt samen met de natuur, dat is zo helder als water'

Watervingers

dringen door in de wijk

Het vroegere slagenlandschap bood een uitgelezen mogelijkheid om woningen in een waterrijke omgeving te situeren.

Landschappelijkheid wordt dan ook hét kenmerk voor Akkerlanen. Zo zal het water in de vorm van zogenaamde watervingers in de wijk doordringen.

Paul: “Zij doorbreken het huidige isolement van Akkerlanen. Door de steeds wijkende waterkant ontstaan interessante zichtlijnen door het gebied. Zo maken ze de landschappelijke kwaliteiten van Akkerlanen ervaarbaar en versterken de natuurwaarden.”

Wonen in een prachtige omgeving

Slagenlandschap

Het bekende slagenlandschap ontstond in de 15e eeuw. Dwars door het moerassige gebied tussen de Maas en de hoger gelegen Brabantse zandgronden legde men de ‘Langstraat’ aan: een dijk die van oost naar west liep. Langs deze dijk vestigden zich boeren. Bij het ontginnen van het land bakenden zij lange stroken af die loodrecht op de dijk stonden. Daar omheen legden zij sloten aan om het water af te voeren.

Wonen in een prachtige omgeving
×