Akkerlanen

Raad van state heeft nog enige vragen gesteld

maandag 18 oktober 2021

De Raad van State zou uiterlijk in week 41 een besluit moeten nemen over het bestemmingsplan Akkerlanen.

Echter een week daarvoor hebben wij een brief ontvangen waarin de Raad van State mede deelt dat de zaak heropend wordt en hierbij nog een aantal vragen stelt. De antwoorden moeten binnen 6 weken gegeven worden, waarna de partijen binnen 2 weken hierop kunnen reageren.  De zitting moet nog worden vastgesteld.

Helaas zullen wij hierdoor mogelijk ca. 2 maanden vertraging hebben met het bouwrijp maken van het plangebied.

×