Akkerlanen

Verkennend bodemonderzoek

Conform NEN 5740

Ter plaatse van is een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd. 

Voor de uitvoer van het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd. Op basis van het vooronderzoek is de onderzoeksstrategie bepaald.

Download PDF

Nieuwe downloads
Nieuwe downloads

Rapport betreffende fundering

nieuwbouw woningen

Funderingsadvies betreffende nieuwbouw woningen aan de Akkerlaan te Waalwijk.

In dit rapport is nader worden ingegaan op het uitgevoerde grondonderzoek en de wijze waarop de optredende belasting aan de ondergrond kan worden afgedragen.

Download PDF

×