Akkerlanen

Bouwrijp

maken nieuwbouwproject Akkerlanen

Op dit moment worden er woonrijp werkzaamheden uitgevoerd in het Zuidelijk deel van het plangebied.

De infrastructuur zoals riolering, kabels en leidingen, toekomstige wegprofielen en waterwegen worden nu aangebracht. De eerste woningbouw volgt na verwachting in het najaar van 2022.

×